Adventsinsamling 2020

Adventsbasar 2020

Adventsinsamling 2020

Eftersom vi inte kan arrangera en vanlig adventsbasar med många besökare på ett trångt utrymme så här i pandemitider, så väljer Hagaberg att istället göra en adventsinsamling v 47-50 där varje klass/personalgrupp själva väljer om de vill vara med och på vilket sätt de vill samla in pengar.

Viktigt att tänka på

Viktigt att vi förhåller oss till Folkhälsomyndighetens riktlinjer och undviker all form av aktivitet i samband med insamlingen där det finns risk för trängsel.

Skicka förslag

Klassens förslag på hur ni önskar bidra till insamlingen samt eventuella frågor och önskemål skickas till ledningsgruppen via sofia.holm@hagaberg.org

Årets insamlingsändamål

En massiv gräshoppsinvasion i östra Afrika hotar att leda till svält och corona sprids dessutom ohämmat när möjlighet till handtvätt och rent vatten saknas. Behoven på sjukhus och i flyktingläger är akuta och eskalerande.

EFS ger nu utökad nödhjälp till de drabbade områdena till följd av corona vilket vi kan vara med och stötta.

Var med och älska din nästa!

Swisha pengar till insamlingen

123 578 82 11

märk "adventsinsamling"

Totalt samlade vi in...

18 215 kr

Om insamlingen - presentation och video

Adventsinsamling 2020