Bra att veta

Läsårstider 2023/24

Vårterminen 2024

Måndag 8/1 terminsstart F1, F2, Sp1 och Sp2.

Torsdag 11/1 terminsstart Allmän kurs.

Onsdag 17/1 terminsstart Livskunskapskurserna.

Torsdag 18/1 läsårsstart Kyrkans grundkurs.

F = Fritidsledarutbildningen. Sp = Socialpedagogutbildningen.

Fredag 17/5 avslutning Sp2.

Onsdag 29/5 avslutning Allmän kurs och Livskunskapskurserna.

Onsdag 5/6 terminsavslutning Kyrkans grundkurs.

Fredag 7/6 avslutning F och Sp1.

Frånvaroanmälan


Om du inte kan komma till skolan vill vi att du meddelar oss i förhand genom att antingen själv anmäla det i SchoolSoft eller ringa 08-550 910 90.


Om du ringer och lämnar ett meddelande ska du tydligt berätta

Lämna ditt meddelande senast kl. 8.15 för att vi ska hinna registrera din frånvaroanmälan i SchoolSoft samma dag.

Studerandeskyddsombud 2023/24

Under läsåret 23/24 är Kevin Kjelldahl (fritidsledarutbildningen) och Iva Babic (allmän kurs) studerandeskyddsombud. Det innebär att de representerar er i alla frågor som rör arbetsmiljön här på skolan.

Presentation och information om studerandeskyddombud 📃

Kontakta Kevin och Iva via e-post:

kevin.kjelldahl@student.hagaberg.org
iva.babic@student.hagaberg.org

Information från expeditionen och skolreceptionen

Läs om vem du kan kontakta när det gäller ärenden kring CSN, skåp, lunchkort, avgifter m.m.

Info till klasserna om viktiga frågor för studerande

Studeranderätt

Du kan läsa om våra regler, dina rättigheter och skyldigheter i dokumentet om Studeranderätt.

Studeranderätt Hagabergs folkhögskola 2023/2024

Policy – kränkande särbehandling

Hagabergs policy och handlingsplan kränkande särbehandling.

Läs policy och handlingsplan

Deltagarstödsteamet

Stöd och samtal erbjuds alla kursdeltagare. Den som vill är välkommen att kontakta oss för att boka tid.

Information och kontaktuppgifter till deltagarstödsteamet

Behörigheter och studieomdöme på Allmän kurs

Vår studie- och yrkesvägledare berättar i videoklippet nedan vad som gäller angående behörigheter och studieomdöme med särskilt fokus på Allmän kurs.

Allmän kurs - en väg till högre studier

Håll koll på din närvaro med SchoolSoft

För att du själv ska kunna hålla koll på din närvaro under både lång och kort sikt, så finns en guide som visar hur du gör. Om du använder den fristående appen för SchoolSoft i mobilen, så kan du inte göra allt enligt guiden, då får du använda SchoolSoft från en dator eller mobilens webbläsare.


Håll koll på din närvaro i SchoolSoft