Bra att veta

Hjärtstartare

På väggen vid biljardbordet sitter en hjärtstartare. Om du måste använda den, så hjälper maskinen själv till med instruktioner på svenska som förklarar hur den ska användas.

Information från expeditionen och skolreceptionen

Läs om vem du kan kontakta när det gäller ärenden kring CSN, skåp, lunchkort, avgifter m.m.

>> Info till klasserna om viktiga frågor för studerande

Studeranderätt

Du kan läsa om våra regler, dina rättigheter och skyldigheter i dokumentet om Studeranderätt.

>> Studeranderätt Hagabergs folkhögskola 2020/2021

Deltagarstödsteamet

Stöd och samtal erbjuds alla kursdeltagare. Den som vill är välkommen att kontakta oss för att boka tid.

>> Information och kontaktuppgifter till deltagarstödsteamet