Bra att veta

Hjärtstartare

På väggen vid biljardbordet sitter en hjärtstartare. Om du måste använda den, så hjälper maskinen själv till med instruktioner på svenska som förklarar hur den ska användas.

Information från expeditionen och skolreceptionen

Läs om vem du kan kontakta när det gäller ärenden kring CSN, skåp, lunchkort, avgifter m.m.

>> Info till klasserna om viktiga frågor för studerande

Studeranderätt

Du kan läsa om våra regler, dina rättigheter och skyldigheter i dokumentet om Studeranderätt.

>> Studeranderätt Hagabergs folkhögskola 2021/2022

Deltagarstödsteamet

Stöd och samtal erbjuds alla kursdeltagare. Den som vill är välkommen att kontakta oss för att boka tid.

>> Information och kontaktuppgifter till deltagarstödsteamet

Behörigheter och studieomdöme på Allmän kurs

Vår studie- och yrkesvägledare berättar i videoklippet nedan vad som gäller angående behörigheter och studieomdöme med särskilt fokus på Allmän kurs.

>> Allmän kurs - en väg till högre studier