Gemensamma aktiviteter

Tillval

Syften:

* träffa andra intressanta personer från olika klasser

* tillfälle för öppna, förutsättningslösa och respektfulla samtal

* komplettera din kurs med ämne/aktiviteter som inte finns på ditt schema

* få chans att skapa och leda grupper/aktiviteter

Vi behöver dig!

Vill du som kursdeltagare prova leda en grupp/aktivitet på onsdagar? Kanske tillsammans med en klasskamrat eller med stöd från en lärare? Ta kontakt med en av dina lärare, en gruppledare (se nedan) och/eller madlene.roth@hagaberg.org